111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

เชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีนโควิด สร้างภูมิคุ้มกัน Pfizer Booster Shot เเละ เป้าหมายช่วงณรงค์ รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย

เชิญชวนประชาชน
ฉีดวัคซีนโควิด
สร้างภูมิคุ้มกัน
Pfizer
Booster Shot
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด
1.เพิ่มภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
2.ลดอัตราการเสียชีวิต ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตได้
3.ป้องกันการป่วยหนัก และลดอัตราการรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ
3.สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม
4.ลดการติดเชื้อ โอกาสเกิดโรคน้อยลง และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้
 
เเละ
เป้าหมายช่วงณรงค์ รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย