111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

อย่าลืมบัตรประชาชนนะคะ (นำมาทุกครั้ง เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลกมลาไสย)

โรงพยาบาลกมลาไสย
Kamalasai Hospital
ประกาศ
โปรดนํา
บัตรประชาชน
มาด้วยทุกครั้ง เมื่อมารับบริการที่
โรงพยาบาลกมลาไสย
ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธิ์
เนื่องจากโรงพยาบาลกมลาไสย มีความจำเป็นในการยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์