111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

แจ้งให้ทราบ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จะลงประกาศให้ทราบภายหลัง

แจ้งให้ทราบ
ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
จะลงประกาศให้ทราบภายหลัง
เนื่องจากคนสมัครสอบเป็นจำนวนมาก
และอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ต้องขออภัยด้วยนะคะ