111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ร่วมต้อนรับทีมประเมินระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข (MOPH)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายเเพทย์ธีระพันธ์ โต้หนองเเปน (รองผู้อำนวยการด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม) เเละหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมต้อนรับทีมประเมินระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีการธำรงระบบคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ณ ห้องประชุมพระธาตุยาคู โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์