111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ใช้กัญชา อย่างปลอดภัย และเหมาะสม

ใช้กัญชา อย่างปลอดภัย และเหมาะสม
✅"ใช้เพื่อรักษาโรคควรอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์"

❌"ไม่สูบเพื่อสันทนาการหรือความบันเทิง เพราะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ"
และ ***ผิดพรบ.สาธารณสุข มีโทษทั้งจำและปรับ***

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกมลาไสย