111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกมลาไสย เปิดให้บริการ คลินิก Long covid - 19 ทางการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกมลาไสย
เปิดให้บริการ คลินิก Long covid - 19 ทางการแพทย์แผนไทย

ครอบคลุมให้คำปรึกษา การตรวจประเมินอาการ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ช่วยให้สามารถฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยได้

สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกมลาไสย โทร. 043-899570 ต่อ 421 หรือ 085-8135623