111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

การจัดกิจกรรมทบทวนแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลกมลาไสย

วันที่ 8 เมษายน  2565  เวลา 13.30น. นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทบทวนแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลกมลาไสยขึ้น โดยกำหนดให้ห้องเก็บเวชระเบียนเป็นต้นกำเนิดเพลิงไหม้     มีการขอความช่วยเหลือและประกาศใช้แผนอัคคีภัยระดับ 3  สั่งการอพยพเจ้าหน้าที่และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเครื่องมืออุปกรณ์ไปยังจุดรวมพล  และได้ร่วมสรุปประเมินผลการซ้อมแผน  ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้