111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

สถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลกมลาไสย ประจำวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565

สถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลกมลาไสย ประจำวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565
หน้ากากอนามัย
เว้นระยะห่าง
ล้างมือบ่อย
วัคซีน
ATK