111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศโรงพยาบาลกมลาไสย เปิดรับวัคซีน เข็ม 3 (Booster) สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดภูมิลำเนา ไม่จำกัดท่านรับเข็ม 2 มาจากที่อื่น

ประกาศโรงพยาบาลกมลาไสย
เปิดรับวัคซีน เข็ม 3 (Booster) สำหรับประชาชนทั่วไป
ไม่จำกัดภูมิลำเนา ไม่จำกัดท่านรับเข็ม 2 มาจากที่อื่น
เปิดรับบริการทุกวันราชการ
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกมลาไสย
เกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีน เข็ม 3
**ตามตารางเเนบด้านล่างนะค่ะ