111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

โรงพยาบาลกมลาไสย ขอขอบคุณ “พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน” ที่ร่วมมือรับวัคซีน ครบ 100 ล้าน โดส เพื่อคนไทยปลอดภัย ประเทศปลอดภัย

โรงพยาบาลกมลาไสย
ขอขอบคุณ
“พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน”
ที่ร่วมมือรับวัคซีน
ครบ 100 ล้าน โดส
เพื่อคนไทยปลอดภัย ประเทศปลอดภัย