111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)อำเภอกมลาไสย ร่วมบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง

          ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)อำเภอกมลาไสย ร่วมบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานผ่านการประเมินรับรองทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรระดับอำเภอระดับทองเเพลทินัม ทต.หลักเมืองผ่านการประเมินระดับทองระดับประเทศ อบต.โคกสมบูรณ์และโรงเรียนดอนไทรงามผ่านการประเมินระดับดี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายทรงพล ใจกริ่มเป็นประธานในการมอบ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ 7 ธันวาคม