๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายเเพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย  นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอกมลาไสย ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เเละ พิธีถวายบังคม โดยมี นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธาน