111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกมลาไสย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกมลาไสย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

Attachments:
Download this file (01_compressed (1).pdf)01_compressed (1).pdf6189 kB