111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

สรุปผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2560

สรุปผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2560 (ไฟล์แนบ)

Super Admin