111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และตำแหน่งพนักงานบริการ(แม่บ้าน)