111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)กำหนดวันเวลาสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป พนักงานประจำห้องยา พนักงานเปล และผู้ช่วยช่าง

ดังรายละเอียดตามที่ไฟส์แนบ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                                                               

 

 

 

 

อรนุช สมรภูมิ