111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศโรงพยาบาลกมลาไสย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)พยาบาลวิชาชีพ เเละ พนักงานบริการ

ประกาศโรงพยาบาลกมลาไสย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)พยาบาลวิชาชีพ เเละ พนักงานบริการ

Attachments:
Download this file (img-429153129.pdf)img-429153129.pdf1275 kB