ประกาศ โรงพยาบาลกมลาไสย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

พิมพ์
สมัครงาน
ฮิต: 73

ประกาศ โรงพยาบาลกมลาไสย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

 

Attachments:
Download this file (26 .เม.ย 65.pdf)26 .เม.ย 65.pdf395 kB