111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า) จำนวน๑ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)