111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อรนุช สมรภูมิ