111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง (ตึกหญิง) จำนวน ๑ แห่ง และปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง(ตึกชาย) จำนวน ๑ แห่ง

อรนุช สมรภูมิ