111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)