ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2567 จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ฮิต: 51