111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2567 จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)