111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565