111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

แผนวัสดุการแพทยมิใช่ยา ประเภท เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา (กายภาพบำบัด)