111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565