111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

วันที่ 29 มกราคม 2563 ด้วยงานป้องกันเเละควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ ศูนย์ระบาดวิทยา โรงพยาบาลกมลาไสย กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 20

วันที่ 29 มกราคม 2563
ด้วยงานป้องกันเเละควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ ศูนย์ระบาดวิทยา โรงพยาบาลกมลาไสย กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019,2019-nCoV) รวมทั้งซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติเเละการส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโซน ฆ้อง คำ กมลา