111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

14 มกราคม 2563 ชมรมศิษย์บ้านเเสงเเห่งธรรม ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกมลาไสย

14 มกราคม 2563 ชมรมศิษย์บ้านเเสงเเห่งธรรม ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกมลาไสย เพื่อให้บริการผู้ป่วย
ทางโรงพยาบาลกมลาไสยต้องขอกราบขอบพระคุณในกุศลเจตนาอันเป็นบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ