111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2563(ครุภัณฑ์สำนักงาน,ก่อสร้างปรับปรุงรั้ว,ก่อสร้างปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา)