111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

อบรมเชิงปฎิบัตการฟื้นฟูสมรรถภาพเเละการดูเเลผู้ป่วยอ่อนเเรง เเละคนพิการหลักสูตร 5 วัน วันที่ 17 ธันวาคม 2562

อบรมเชิงปฎิบัตการฟื้นฟูสมรรถภาพเเละการดูเเลผู้ป่วยอ่อนเเรง เเละคนพิการหลักสูตร 5 วัน  วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามระบบ Primary carc cluster (PCC)  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563