111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (ไฟล์แนบ)

Super Admin