111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) (ไฟล์แนบ)

 

Super Admin