111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์แนบ)

 

Super Admin