111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

โรงพยาบาลกมลาไสย ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์

       วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ทางโรงพยาบาลกมลาไสย ได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองกันเปื้อน จากคุณพัลลภ ลีลาวัฒนานนท์กุล พร้อมครอบครัว(ห้างทอง ดี) อ.สหัสขันธ์ คุณประภัสสร แสนภูวา พร้อมครอบครัว คุณวรารักษ์ จันดาหงษ์ พร้อมครอบครัว ทางโรงพยาบาลกมลาไสยต้องขอขอบคุณในกุศลเจตนาอันเป็นบุญในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

 

Super Admin