111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

นายวรวิทย์  เจริญพร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย